سامانه نوبت دهی اينترنتی بيمارستان تخصصی و فوق تخصصی کيش و كلينيك امام علی(ع)
     

صفحه اصلي

گـرفتـن نوبـت

پيگيري نوبت

کنسل نوبت گرفته شده

ليست تخصصها و پزشکها
 


طريقه گرفتن نوبت :

وارد منوي گرفتن نوبت شويد و به ترتيب پارامتر هاي تاريخ ، گروه تخصص ، تخصص و پزشك را انتخاب كرده

 و گزينه نمايش ليست نوبت ها را انتخاب نماييد.

تاريخ و شيفت دلخواه خود را انتخاب نموده و گزينه گرفتن نوبت را انتخاب كرده و مشخصات بيمار را وارد نماييد.

گزينه تاييد اطلاعات بالا و ثبت نوبت را انتخاب كرده و كد پيگيري و زمان ويزيت خود را يادداشت نماييد.

توجه : نوبت هاي بيمارستان و كلينيك امام علي(ع) از هم مجزا هستند.

<


1397/04/02               شرکت داده آوران ارائه کننده انواع سيستمهاي نوبت دهي   www.dadehavaran.com